عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت نماشویی ساختمان

 

قیمت نماشویی ساختمان بر اساس این که نمای ساختمان از چه جنسی ساخته شده است می تواند متفاوت باشد. یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت نماشویی ساختمان وجود برق سه فاز و آب در محل ساختمان می باشد. قیمت نماشویی ساختمان با طناب نسبت به نماشویی با داربست ارزان تراست که آن به دلیل عدم نیاز به بستن داربست می باشد. میزان تمیزی سنگ نما و سالم بودن سنگ ها نیز بر روی قیمت نماشویی ساختمان تاثیر گذار می باشد. اگر سنگ های نمای ساختمان خراب و لق هم شده باشد قیمت نماشویی ساختمان بیشتر خواهد شد.